Άκυρο Εισαγωγή

Παρακαλώ το ονοματεπώνυμο του υπεύθυνου της ομάδας σας

Παρακαλώ το Email σας

Το email δεν ταιριάζει με το παραπάνω πεδίο

Παρακαλώ το Τηλέφωνο σας

Παρακαλώ η Πόλη σας

1ο Άτομο

Παρακαλώ το Όνομα σας

Παρακαλώ το Επίθετο σας

Παρακαλώ το Πατρώνυμο σας

Παρακαλώ επιλέξτε το Φύλο σας

Παρακαλώ το Έτος Γέννησης σας

Παρακαλώ επιλέξτε ένα από τα αγωνίσματα

Επιλέξτε ένα από τα αγωνίσματα

Παρακαλώ επιλέξτε ένα από τα πακέτα συμμετοχής

Επιλέξτε ένα από τα πακέτα συμμετοχής

Παρακαλώ επιλέξτε το Νούμερο σας

Επιλέξτε το Νούμερο σας

2ο Άτομο

Παρακαλώ το Όνομα σας

Παρακαλώ το Επίθετο σας

Παρακαλώ το Πατρώνυμο σας

Παρακαλώ επιλέξτε το Φύλο σας

Παρακαλώ το Έτος Γέννησης σας

Παρακαλώ επιλέξτε ένα από τα αγωνίσματα

Επιλέξτε ένα από τα αγωνίσματα

Επιλέξτε ένα από τα πακέτα συμμετοχής

Παρακαλώ επιλέξτε το Νούμερο σας

Επιλέξτε το Νούμερο σας

3ο Άτομο

Παρακαλώ το Όνομα σας

Παρακαλώ το Επίθετο σας

Παρακαλώ το Πατρώνυμο σας

Παρακαλώ επιλέξτε το Φύλο σας

Παρακαλώ το Έτος Γέννησης σας

Παρακαλώ επιλέξτε ένα από τα αγωνίσματα

Επιλέξτε ένα από τα αγωνίσματα

Πρακαλώ επιλέξτε ένα από τα πακέτα συμμετοχής

Επιλέξτε ένα από τα πακέτα συμμετοχής

Παρακαλώ επιλέξτε το Νούμερο σας

Επιλέξτε το Νούμερο σας

4ο Άτομο

Παρακαλώ το Όνομα σας

Παρακαλώ το Επίθετο σας

Παρακαλώ το Πατρώνυμο σας

Παρακαλώ επιλέξτε το Φύλο σας

Παρακαλώ το Έτος Γέννησης σας

Παρακαλώ επιλέξτε ένα από τα αγωνίσματα

Επιλέξτε ένα από τα αγωνίσματα

Παρακαλώ επιλέξτε ένα από τα πακέτα συμμετοχής

Επιλέξτε ένα από τα πακέτα συμμετοχής

Παρακαλώ επιλέξτε το Νούμερο σας

Επιλέξτε το Νούμερο σας

5ο Άτομο

Παρακαλώ το Όνομα σας

Παρακαλώ το Επίθετο σας

Παρακαλώ το Πατρώνυμο σας

Παρακαλώ επιλέξτε το Φύλο σας

Παρακαλώ το Έτος Γέννησης σας

Παρακαλώ επιλέξτε ένα από τα αγωνίσματα

Επιλέξτε ένα από τα αγωνίσματα

Παρακαλώ επιλέξτε ένα από τα πακέτα συμμετοχής

Επιλέξτε ένα από τα πακέτα συμμετοχής

Παρακαλώ επιλέξτε το Νούμερο σας

Επιλέξτε το Νούμερο σας

6ο Άτομο

Παρακαλώ το Όνομα σας

Παρακαλώ το Επίθετο σας

Παρακαλώ το Πατρώνυμο σας

Παρακαλώ επιλέξτε το Φύλο σας

Παρακαλώ το Έτος Γέννησης σας

Παρακαλώ επιλέξτε ένα από τα αγωνίσματα

Επιλέξτε ένα από τα αγωνίσματα

Παρακαλώ επιλέξτε ένα από τα πακέτα συμμετοχής

Επιλέξτε ένα από τα πακέτα συμμετοχής

Παρακαλώ επιλέξτε το Νούμερο σας

Επιλέξτε το Νούμερο σας

7ο Άτομο

Παρακαλώ το Όνομα σας

Παρακαλώ το Επίθετο σας

Παρακαλώ το Πατρώνυμο σας

Παρακαλώ επιλέξτε το Φύλο σας

Παρακαλώ το Έτος Γέννησης σας

Παρακαλώ επιλέξτε ένα από τα αγωνίσματα

Επιλέξτε ένα από τα αγωνίσματα

Παρακαλώ επιλέξτε ένα από τα πακέτα συμμετοχής

Επιλέξτε ένα από τα πακέτα συμμετοχής

Παρακαλώ επιλέξτε το Νούμερο σας

Επιλέξτε το Νούμερο σας

8ο Άτομο

Παρακαλώ το Όνομα σας

Παρακαλώ το Επίθετο σας

Παρακαλώ το Πατρώνυμο σας

Παρακαλώ επιλέξτε το Φύλο σας

Παρακαλώ το Έτος Γέννησης σας

Παρακαλώ επιλέξτε ένα από τα αγωνίσματα

Επιλέξτε ένα από τα αγωνίσματα

Παρακαλώ επιλέξτε ένα από τα πακέτα συμμετοχής

Επιλέξτε ένα από τα πακέτα συμμετοχής

Παρακαλώ επιλέξτε το Νούμερο σας

Επιλέξτε το Νούμερο σας

9ο Άτομο

Παρακαλώ το Όνομα σας

Παρακαλώ το Επίθετο σας

Παρακαλώ το Πατρώνυμο σας

Παρακαλώ επιλέξτε το Φύλο σας

Παρακαλώ το Έτος Γέννησης σας

Παρακαλώ επιλέξτε ένα από τα αγωνίσματα

Επιλέξτε ένα από τα αγωνίσματα

Παρακαλώ επιλέξτε ένα από τα πακέτα συμμετοχής

Επιλέξτε ένα από τα πακέτα συμμετοχής

Παρακαλώ επιλέξτε το Νούμερο σας

Επιλέξτε το Νούμερο σας

10ο Άτομο

Παρακαλώ το Όνομα σας

Παρακαλώ το Επίθετο σας

Παρακαλώ το Πατρώνυμο σας

Παρακαλώ επιλέξτε το Φύλο σας

Παρακαλώ το Έτος Γέννησης σας

Παρακαλώ επιλέξτε ένα από τα αγωνίσματα

Επιλέξτε ένα από τα αγωνίσματα

Παρακαλώ επιλέξτε ένα από τα πακέτα συμμετοχής

Επιλέξτε ένα από τα πακέτα συμμετοχής

Παρακαλώ επιλέξτε το Νούμερο σας

Επιλέξτε το Νούμερο σας

Παρακαλώ επιλέξτε ένα από τα σημεία παραλαβής των πακέτων συμμετοχής σας

Επιλέξτε ένα από τα σημεία παραλαβής των πακέτων συμμετοχής σας

Με ατομική ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986 δηλώνω ότι:

Λαμβάνω μέρος στον αγώνα, με απόλυτη προσωπική μου ευθύνη. Ότι έχω προβεί σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και έχω κάνει τον απαραίτητο καρδιολογικό έλεγχο. Σε περίπτωση σωματικής βλάβης η θανάτου μου, που μπορεί να προκληθεί κατά την διάρκεια του αγώνα, αλλά και κατά την μετάβαση μου ή κατά την αποχώρηση μου από αυτόν, αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη των πράξεων μου. Παραιτούμαι από κάθε απαίτηση εναντίον του διοργανωτή, των χορηγών, των εθελοντών, των κριτών και οποιοδήποτε εμπλέκεται άμεσα στην εκδήλωση.

Δίνω την έγκρισή μου στον διοργανωτή να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά στοιχεία μου για εισαγωγή στην λίστα συμμετεχόντων, αποτελεσμάτων και στατιστικών.

Συναινώ στην ελεύθερη χρήση του ονόματος και της εικόνας μου από τον διοργανωτή και τους χορηγούς του αγώνα.

Σε περίπτωση που είμαι ανήλικος, μπορώ να συμμετάσχω μόνο με την υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα μου, την οποία θα πρέπει παραδώσω στην γραμματεία του αγώνα κατά την παραλαβή του πακέτου συμμετοχής.

Τα στοιχεία που δηλώθηκαν παραπάνω, είναι απολύτως ακριβή και αληθή.
Παρακαλώ επιλέξτε ότι συμφωνείτε με τους Όρους Συμμετοχής

Επιλέξτε εάν θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις από τον διοργανωτή

Captcha
Ανανέωση Λάθος Χαρακτήρες

MYSPORTEVENT © 2020