Παρακαλώ το Αγώνισμα σας

Παρακαλώ το Όνομα σας

Παρακαλώ το Επίθετο σας

Παρακαλώ το Όνομα Πατρός σας

Παρακαλώ την Ομάδα / τον Sponsor σας

Παρακαλώ το Έτος Γέννησης σας

Παρακαλώ το Τηλέφωνο σας

Παρακαλώ η Πόλη σας

Παρακαλώ το Email σας

Το email δεν ταιριάζει με το παραπάνω πεδίο

Παρακαλώ το Πακέτο σας

Επιλέξτε ένα από τα πακέτα συμμετοχής

Invalid Input

Επιλέξτε το Νούμερο σας

Invalid Input

Επιλέξτε ένα από τα σημεία παραλαβής του πακέτου συμμετοχής σας

Με ατομική ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986 δηλώνω ότι:

Λαμβάνω μέρος στον αγώνα, με απόλυτη προσωπική μου ευθύνη. Ότι έχω προβεί σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και έχω κάνει τον απαραίτητο καρδιολογικό έλεγχο. Σε περίπτωση σωματικής βλάβης η θανάτου μου, που μπορεί να προκληθεί κατά την διάρκεια του αγώνα, αλλά και κατά την μετάβαση μου ή κατά την αποχώρηση μου από αυτόν, αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη των πράξεων μου. Παραιτούμαι από κάθε απαίτηση εναντίον του διοργανωτή, των χορηγών, των εθελοντών, των κριτών και οποιοδήποτε εμπλέκεται άμεσα στην εκδήλωση.

Δίνω την έγκρισή μου στον διοργανωτή να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά στοιχεία μου για εισαγωγή στην λίστα συμμετεχόντων, αποτελεσμάτων και στατιστικών.

Συναινώ στην ελεύθερη χρήση του ονόματος και της εικόνας μου από τον διοργανωτή και τους χορηγούς του αγώνα.

Σε περίπτωση που είμαι ανήλικος, μπορώ να συμμετάσχω μόνο με την υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα μου, την οποία θα πρέπει παραδώσω στην γραμματεία του αγώνα κατά την παραλαβή του πακέτου συμμετοχής.

Τα στοιχεία που δηλώθηκαν παραπάνω, είναι απολύτως ακριβή και αληθή.
Παρακαλώ επιλέξτε ότι συμφωνείτε με τους Όρους Συμμετοχής

Επιλέξτε εάν θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις από τον διοργανωτή

Captcha
Ανανέωση Λάθος Χαρακτήρες

MYSPORTEVENT © 2020